Дневният център за социални услуги за деца и семейства в кв. Орландовци е идея, която се заражда в далечната 2011 година. Оттогава насам с много внимателно планиране сме успели да доведем тази наша мечта почти докрай. Към момента изграждането на дневния център е във финалната си фаза и очакваме неговото официално откриване да се случи през октомври месец тази година.

Основна цел на фондация „Конкордия България“ при изграждане на новата сграда е оказване на подкрепа на деца и семейства от маргинализирани общности в  непосредствена близост до тях самите. Тези семейства живеят в критични битови условия с нисък социален и финансов ресурс и са трайно социално изолирани.

Услугите в новия социален център ще предлагат широк кръг от форми на подкрепа – както обезпечаване на базовите потребности, така и активна работа по посока личностно развитие чрез педагогическа и терапевтична програма, напр. допълнителни учебни часове,  занимания и дейности по интереси за децата; психологическа подкрепа. Работа с родители и семейства – тематични групи за възпитанието, отглеждането и образованието на децата, помощ при търсене на работа, мобилна социална работа и работа на терен.


Сградата е проектирана изцяло на база изискванията и стандартите за предоставяне на социални услуги и добрите практики в сферата. Ще бъде осигурен асансьор и достъпна среда за хора с двигателни проблеми или за родители с детски колички. В сутеренната част на сградата е предвиден спортен салон, съблекални и санитарни помещения, склад за спортни принадлежности, както и перално и гладачно помещение.

Предвиден е капацитет за 30 деца и 30 пълнолетни потребители на социалните услуги,  като общия брой на хората, които биха  могли да ползват услугите  е 100.

Facebook YouTube