Център за социална рехабилитация и интеграция за деца към фондация „Конкордия България” е държавно делегирана услуга и се предоставя в столичния квартал „Захарна фабрика”.

ЦСРИ е дневна социална услуга с основен приоритет на дейност създаването на  безопасна, приемаща и стимулираща развитието среда. Услугата предоставя образователна, консултативна, терапевтична и рехабилитационна програма за деца и семейства от уязвими и социално изолирани общности. Услугата предоставя и изнесени в общността услуги – интензивна мобилна социална работа и работа на терен.

Капацитет и продължителност: центърът е с капацитет 50 места. Услугата се предоставя краткосрочно – за период до 3 месеца или дългосрочно – 6 месеца. Определянето на срока се базира на оценка на индивидуалните потребности на клиента, както и на плана за грижа.

Целева група: Деца от възрастовата група 5-18 години и семейства от маргинализирани групи, живеещи в условията на бедност, с леки умствени и/или физически увреждания, както и такива, които са отпаднали от системата на образованието и се нуждаят от социална (ре)интеграция.

Контакти: жк. „Захарна фабрика“ бл.48А, тел: 02/9924095, работно време от понеделник до петък, от 09:00 до 17:00 

Лицензът за услугата Център за социална рехабилитация и интеграция за деца можете да видите тук.

Facebook YouTube