С откриването на Семеен център „Конкордия“ в с. Малки Искър КОНКОРДИЯ България достига до крайно нуждаещите се извън гр. София

На 11 юни 2021 г. (петък) от 16:00 ч. в с. Малки Искър се отрива новият Семеен център „Конкордия“ на Фондация „КОНКОРДИЯ България“. С това организацията поставя началото на социалната си дейност извън гр. София с цел да помогне на крайно нуждаещите се и в София-област, община Етрополе. Този амбициозен проект се осъществява съвместно с КОНКОРДИЯ Социални проекти, Австрия.

Екипът на Фондация “КОНКОРДИЯ България” вече над 12 години работи с отдаденост и търпение в най-уязвимите общности в София, като подкрепя деца, младежи и семейства в критична бедност. Новият Семеен център „Конкордия“ е първият, който организацията открива извън столицата и първият в село Малки Искър. С тази стъпка екипът на КОНКОРДИЯ България си поставя за цел да разшири обхвата на дейността си и да продължи своята мисия в подкрепа на най-нуждаещите се хора в неравностойно положение.

„Хубаво е, че стартираме дейността си в село Малки Искър точно навреме, защото в момента тече закриването на местното училище. В това виждаме голямо предизвикателство, защото образователната подкрепа за нас е изключително важна за децата днес и в бъдеще. Районът на община Етрополе е изключително беден, там живеят много хора от уязвими групи. В центъра ще полагаме грижи за около 100 човека, но реално подкрепата ни ще обхване много повече хора, чрез работата на мобилния ни екип по места за осигуряване на медицински, психологически и битови консултации. Както винаги досега, екипът на КОНКОРДИЯ ще бъде там, където другите не ходят и където има най-голяма нужда“, заявява г-жа Стела Гачевска, Изпълнителен директор на фондацията.

С новия център ще насочим подкрепата си към маргинализираните групи в малките и изолирани селски общности. В центъра ще предлагаме социални услуги за около 100 потребителя месечно от общината. Ще работим за покриването на базови нужди от храна, баня и дрехи; осигуряването на достъп до медицинска грижа; осъществяване на образователна подкрепа; осигуряване на по-добри възможности за социализация на децата; мотивиране на родителите да отглеждат децата си в семейна среда; предотвратяване на изоставянето на деца и настаняването им в социални институции.

С откриването на центъра се надяваме да осигурим пространство за светлина и сбъдване на детски мечти.

Бюлетин ДАРИ СЕГА