Психолозите на КОНКОРДИЯ, чието призвание е да осигуряват спокойна, защитена и разбираща среда за хората в неравностойно положение

Те помагат на децата и техните семейства да започнат да работят сами със себе си и да променят своите житейски ситуации към по-добри.

Те са Александра Йорданова, Теодора Иванова, Нина Гетова и Юлиян Гетов – многоуважаваните психолози на КОНКОРДИЯ България. Всеки от тях всеотдайно подкрепя деца и семейства в неравностойно положение – в нужда от помощ, разбиране и уважение. Те им го осигуряват, въпреки трудностите, които срещат всеки ден. Въпреки, че работата им на пръв поглед е една и съща, защото те са психолози, всеки от тях я прилага по свой начин, съобразно собствения си подход и хората, които подкрепя.

Алекс е спортен психолог и като такава подкрепя нашите футболисти – децата и младежите, които тренират във Футболен клуб КОНКОРДИЯ.

Теди съчетава психологическата и социалната работа в дневния ни Семеен център „Посока“, където подкрепя деца и семейства с различни затруднения и нужди, на различни възрасти.

Нина има тежката задача да подкрепя психологически децата, които се настаняват в Подслон с приоритет деца, пострадали от насилие „Светлина“.

Юли е психолога, който работи с почти всички деца, които подкрепяме в КОНКОРДИЯ – с децата в Детска къща КОНКОРДИЯ в Божурище, децата в Семеен център „Посока“ и с футболистите.

Благодарим ви, колеги за вашия професионализъм! Честит Национален ден на психолога!  


Ето техните отговори на няколко въпроса, с които те представят своята работа:

 

Защо децата в неравностойно положение имат нужда от психологическа подкрепа?

Юлиян Гетов: Подкрепата им дава възможност да разкрият индивидуалните си ресурси, без да се чувстват неловко в стигмата на „различните деца“. Когато децата доловят че в света около тях има хора, които са готови да ги чуят и приемат, те говорят. Понякога без думи, с рисунка или жест. Понякога използвайки думи, чийто смисъл не разбират, но пък са единствените познати или чути от възрастните. Децата имат нуждата да вербализират изтласкани емоции и страхове. Когато страховете се превърнат в думи, разбираме че понякога думите са просто мисли, а не непреодолимо препятствие.

Александра Йорданова: Всяко дете има нужда от подкрепа. Децата в неравностойно положение се намират в специфична ситуация, която предразполага към уязвимост и това прави нуждата от психологическа подкрепа дори по-голяма.

Нина Гетова: За да усетят, че техните нужди и емоции са значими и ценни, както и че съответно заслужават равни възможности и перспективи за развитие, като всяко едно дете. За да подобрят самооценката си, психоемоционалното си състояние и различни свои умения, с което по-лесно да разширят своите перспективи за развитие.

Теодора Иванова: По-голямата част от децата, с които работим не общуват пълноценно с родителите си. Вследствие на това те често нямат думи да изразят себе си, мислите си, емоциите си. Най-общо казано психологическата работа им помага да се формират като личности.

 

Какво е най-важното в отношенията ви с децата?

Юлиян Гетов: Споделеното усещане на изненада от постигнатия успех. Взаимното доверие помага за приемането на различията без да съдим прибързано. Опитвам се да споделям посланието, че ако децата искат нещо, никой няма да им го даде даром. Нужно е да опитват отново, ако не се получи от първият път.

Александра Йорданова: Важно е да изградим връзка, която се основава на честност и доверие. Също така отначало ясно да бъдат поставени граници във взаимооношенията, което да предотврати евентуални ситуации на неразбиране. Детето трябва да се чувства максимално сигурно и уютно по време на съвместната ни работа. За мен е важно да достигна до дълбината на техните нужди и да ги посрещна в пълнота. Много често те не получават подкрепа или поне не достатъчно и затова ми се иска времето ни заедно да им даде точно това и когато не са с мен, думите и темите, които сме обсъждали да изникват ясно в ума им и да им послужат за успокоение или мотивация.

Нина Гетова: Изграждането на доверителна връзка; да им създам сигурно и свободно пространство, където да изразяват себе си, емоциите си, нуждите си; където да бъдат изслушани и приети; където могат да потърсят подкрепа.

Теодора Иванова: Да ги видиш истински, да отразиш и признаеш чувствата им и значимостта на преживяванията им и след това да разговаряме за това. Да почувстват, че са уважавани и приети, такива каквито са.

 

Какви са дейностите и активностите, които осъществявате заедно с тях?

Юлиян Гетов: Социални игри, които се борят с формирането на „настолни умения“. Основното правило, в защитеното пространство на груповата работа, е допускането, че грешката не води до санкция или атестат за провал. Напротив, всеки опит да научиш нещо, да споделиш без да поличиш присмех е първата стъпка към базовото убеждение „Аз Мога“. Груповата работа дава усещането за принадлежност, от която всички имаме все по-интензивна потребност. Разбира се, индивидуалната форма на консултиране има своето преимущество, като едно от тях е предоставяне на възможност за контрол над травмиращото събитие.

Александра Йорданова: С част от тях правим предимно групови занимания под формата на уъркшоп. Задаваме конкретна тема, като идеята е децата да бъдат максимално ангажирани, затова темата предимно се разглежда в дискусия или чрез различни активности. Считам за много важно включването на елемента на игра, независимо от възрастта им. Разбира се, имаме и индивидуални консултации като те са предимно насочени към децата, които не се чувстват толкова комфортно, взимайки участие в груповите занимания. Дори и да включвам теми, които на пръв пръв поглед нямат връзка конкретно със спорта, винаги ги обвързвам и представям през призмата на спорта, за да се почувстват по-свързани с това, за което говорим.

Нина Гетова: В зависимост от възрастта и индивидуалността на детето, психоемоционална подкрепа под формата на  консултации, общуване и разговори, различни дискусии/ обсъждане на значими и актуални теми. С по-малките деца често дейностите са под формата на различни игри (ролеви и други) и арт занимания.

Теодора Иванова: Дейностите с децата се планират спрямо индивидуалните им потребности. Важното е да са структурирани - от работа в кабинет до психомоторни игри. Често децата сами подават от какви дейности биха се възползвали.

 

Защо е важна вашата подкрепа за тях и семействата им?

Юлиян Гетов: Подкрепата на уязвими общности днес, ще е генератор на промяна на нагласи утре. Включването на семейството в програми за социална подкрепа, вече е първата стъпка от трудният път на желание за промяна. Личният приемер на семейството, което е овластено, може да повлия значително по-драстично и ефективно, спрямо всяка административна реформа.

Александра Йорданова: Много рядко ми се е случвало да имам достъп до семействата на децата, с които работя. Обикновено в спорта връзката родител-дете, родител-треньор и в случая родител-психолог е от голямо значение. Децата имат нужда от това семействата им да бъдат част от нещата, които ги вълнуват. В по-обичайна ситуация, в която семействата заемат по-активна роля, бих се радвала да ги включвам в съвместната работа с децата им, за да имаме един завършен кръг на подкрепа.

Нина Гетова: Защото така подобряваме тяхното психическо състояние и съответно качеството на отношенията и живота не само на отделната семейна единица, но и на обществото като цяло.

Теодора Иванова: Както казах по-горе, целта е да се помогне децата да станат по-пълноценни личности в обществото. А родителите да станат по-осъзнати родители.

 

Какво е посланието ви към обществото ни?

Юлиян Гетов: Да потърсят кауза, съмишленици и да бъдат активни носители на промяната, в която вярват.

Александра Йорданова: Всеки има нужда от подкрепа и всеки би следвало да има достъп до такава. Да работиш с психолог може да бъде срамно за някои, но работата с психолог е крачка към работата със себе си, към растеж и самоусъвършенстване, което в никакъв случай не може да бъде наречено срамно, а напротив - достойно за уважение.

Нина Гетова: Важно е да се грижим един за друг и да обменяме знания и опит, както и да подобрим качеството на отношенията и общуването помежду си. По този начин ще живеем един по-удовлетворяващ живот, пълен с повече мир, радост и хармония.

Теодора Иванова: Посланието ми към обществото и хората, с които в работим в нашия център, е да не се страхуват от психологическата подкрепа. Психологическата работа е индивидуална работа на личността със самия себе си. Психологът осигурява пространство и подпомага този процес, с цел формиране на нов поглед върху конкретна житейска ситуация.

 

4 април 2022 г.

Бюлетин ДАРИ СЕГА