Помогнете на деца в риск да учат и развиват талантите си! е кампанията на КОНКОРДИЯ България за образователна подкрепа

На 1 септември 2022 г., в навечерието на новата учебна година КОНКОРДИЯ България стартира кампания за набиране на средства за осъществяване на образователна програма за 155 деца в своите социални центрове. Целта на дарителската кампания е да набере 6250 лв., които са необходими за едномесечна подкрепа на децата и младежите да не отпаднат от образователната система, да ходят редовно на училище и да развиват талантите си. Кампанията се провежда в Platformata.bg, а срокът е до края на месец ноември 2022 г.

Образователната програма е в сърцето на нашата работа във всички социални центрове, които управляваме и тя няма как да се случи без професионализма и отдадеността на нашите сърцати педагози, които запалват огъня на знанието в децата и младежите. Те подкрепят деца и младежи, които по различни причини не са в биологичните си семейства и живеят в резидентните ни центрове Детска къща „Конкордия“ и Подслон с приоритет деца, пострадали от насилие „Светлина“. Други, които живеят в крайна бедност или имат други трудности и болести в семействата си, посещават дневните ни центрове Семеен център „КОНКОРДИЯ“, Семеен център „Посока“ и Център за деца и семейства „Захарна фабрика“.

Образователната подкрепа на КОНКОРДИЯ България се изразява в:

Осигуряване на всичко необходимо, за да могат деца и младежи в риск бъдат включени в образователната система - подходящи дрехи и обувки, нужните учебници и материали, достъп до транспорт, допълнителна работа след училище. Следва постоянната ни подкрепа да ходят на училище всеки ден и да не изпаднат от образователната система. За да насърчим продължителната им ангажираност и интерес към образованието и бъдещото им професионално обучение, организираме групови и индивидуални дейности по интереси за постигане на базова грамотност, наваксване на изпуснат материал и затвърждаване на придобити знания, неформално обучение по готварство, рисуване, апликиране, фотография, шиене, дърворезба, шах и много други за развиване на пълния им потенциал.

6 250 лв. не са много, но с тях 155 деца и младежи в риск от отпадане от училище ще имат възможността да се включат в образователна програма за един месец в 5-те социални центъра на нашата фондация.

Помогнете на деца в риск да учат и да развиват талантите си! Заедно ще им помогнем да не отпаднат от образователната система, да продължат да се обучават, да повярват в способностите си и да имат шанс да развият пълния си потенциал.

 

2 септември 2022 г.

Бюлетин ДАРИ СЕГА