Он-лайн конференция по проект "Криле за младите"

Он-лайн конференция „Метаморфозата на младежите в социалните услуги – имат ли място в процеса институциите и бизнеса“

Фондация „Конкордия България“ организира конференция на тема „Метаморфозата на младежите в социалните услуги – имат ли място в процеса институциите и бизнеса?“, която ще се проведе он-лайн на 01.12.2020 година.

Предварителната програма на конференцията за 01.12.2020г е както следва:

14.00 -15.15
1ви панел – Да поемеш напред – ролята на държавата и специалистите в социалните услуги за младежите, напускащи грижа. Какво още може да се направи? Зам. Министър Адриана Стоименова, Експерти от АСП – Дирекция „Социални услуги за деца“,  Дирекция „Социални услуги за пълнолетни лица“, Доставчици на социални услуги

15.15 -15.30 
Гост-лектор – Д-р Марина Стефанова ( CSR експерт, СУ) – Отговорността на бизнеса:  приобщаване и разнообразие.

15.30 – 16.30
2ри панел - Мястото на бизнеса – стимули и предизвикателства при работата с младежи в неравностойно положение.  Възможни взаимодействия. Представители на бизнеса, HR консултант, социални работници

В контекста на КОВИД -19 и променящата се икономическа обстановка – младежите, напускащи социални услуги стават по-уязвими – какво можем да направим заедно – държавата, бизнеса и доставчиците на социални услуги, за да бъдем ефективни в подкрепата, която оказваме. Ще бъдем благодарни да потърсим заедно отговорите на тези въпроси.

*****

Конференция „Метаморфозата на младежите в социалните услуги – имат ли място в процеса институциите и бизнеса“ e част от проект „Криле за младите“ (Wings4Youth - 830972), изпълняван в партньорство с Конкордия Румъния и CSR Nest  и Фондация „Конкордия България“ и финансиран по програма Права, Равенство и Гражданство на ЕС (2014 -2020).

Проектът  цели да подготви  младежите (16 -21 год.), напускащи грижа да подобрят благосъстоянието и перспективите си за независим живот. Млади хора, социални работници, доставчици на социални услуги, малки и средни предприятия работят заедно, за разработването на  интегрирани модели за подкрепа на напускащите грижа при тяхната интеграция в училището на живота, при намирането на работа и като цяло за включването им на пазара на труда.

11.2020

Бюлетин ДАРИ СЕГА