КОНКОРДИЯ България като част от КОНКОРДИЯ Социални проекти работи за справяне с крайната бедност и социалното изключване

Днес, 17 октомври е Международният ден за изкореняване на бедността. Тази година, под мотото „Достойнство за всички на практика“ се честват 30 години от старта на неговото отбелязване. Човешкото достойнство освен, че е право на всеки, стои и в основата на всички други основни права. Днес много хора, живеещи в постоянна бедност, изпитват пренебрегване на тяхното достойнство. А начинът, по който те се третират показва доколко се зачита човешкото достойнство в нашите общества.

Реалността е, че в свят, в който произвеждаме достатъчно, за да изхраним всички, 811 милиона души нямат достатъчно храна, а 44 милиона са изложени на риск от глад (източник: СПП). 2 милиарда души все още живеят без чиста питейна вода и 3,6 милиарда без добри хигиенни условия (източник: СЗО и УНИЦЕФ). 1,3 милиарда души все още живеят в пълна бедност (източник: ПРООН), почти половината от които са деца и младежи.

Социалното изключване и дискриминацията пречи на хората, хванати в капана на крайната бедност, да се освободят от него. Затова е необходима по-голяма подкрепа и общи действия срещу бедността на всички нива.

„Голям брой деца, семейства и млади хода в България продължават да имат нужда от подкрепа, за да водят независим и достоен живот. Всички дейности на Фондация „КОНКОРДИЯ България“ са насочени към постигане на нашата голяма цел - „Децата и младежите водят достоен начин на живот, без риск от маргинализация“. Моят апел към всички специалисти е да работим все така усърдно за постигането на тази цел.“, Станимир Георгиев, Изпълнителен директор на Фондация „КОНКОРДИЯ България“.

Предизвикателствата пред сътрудничеството за развитие ще останат огромни през следващата година. Глобалните конфликти, както и изменението на климата и последиците от това водят до регресия в борбата срещу глада и бедността и изострят неравенствата.

И едно дете, живеещо в бедност, е твърде много!

Днес, около 6 милиарда деца и юноши все още живеят в крайна бедност. (източник: ПРООН)

Организациите на КОНКОРДИЯ Социални проекти в България, Косово, Република Молдова и Румъния подкрепят деца, млади хора и семейства, живеещи в крайна бедност и изолирани от обществото. Нашата цел е да ходим там, където другите не ходят, да помагаме в спешни случаи и да оказваме спешна помощ под формата на хранителни пакети, дрехи и медицинска помощ и така да водим хората в крайна бедност към един достоен начин на живот.

17 октомври 2022 г.

Бюлетин ДАРИ СЕГА