Бизнес и неправителствени организации обсъдиха трудностите при младежката заетост

На 28 март 2022 г. се проведе Семинар за рботодатели „Младежка заетост“, организиран от Фондация КОНКОРДИЯ България. На него стана ясно, че младежите са все по-непостоянни и напускат бързо работните си места, а компаниите се опитват да стават все по-гъвкави в привличането и задържането на служители. Събитието е част от Проект „Зает занапред“, финансиран от Фондация „Тръст за социална алтернатива“.

Целта на проекта е да помогне на младежи в неравностойно положение на възраст между 18 и 35 години да търсят, намират и да се задържат на работните си места. Той включва и обучения по комуникационни умения и емоционална интелигентност, които да ги направят по-подготвени за условията на работна среда. Проектът се провежда от март 2022 г. до август 2023 г.

Представители на бизнеса споделиха, че в резултат на ситуацията в момента на пазара на труда и все по-трудното намиране и задължане на служители, създават нови процедури, които да улесняват търсещите работа да започнат да работят, независимо от уменията, да подобряват работната среда и условия, които да ги накарат да се задържат за по-дълго на работните си места. Сред тези процедури са провеждане на регулярни обучения както на новите служители, така и на техните мениджъри, срещи между служители и мениджъри, на които да се обсъждат трудностите и предизвикателствата, почасова заетост, увеличаване на заплатата на годишна база, социални придобивки, като допълнително здравно осигуряване, възможности за спорт и др.

Представители на неправителствени организации споделиха, че младежите и особено тези, които са в затруднено социално-битово положение освен от тези мерки, предприети от бизнеса, имат нужда и от менторство на работното място - по-специално отношение и внимание от страна на работодателите си и преките мениджъри. Тази нужда се обуславя от начина, по който такива младежи са живели и продължават да живеят, тяхната неувереност, липса на умения от различен характер, липса в повечето случаи на елементарни условия за живот.

Всички участници в семинара изразиха готовност да продължават да работят заедно в подкрепа и за активирането на младежи в неравностойно положение на пазара на труда.

Повече за проекта можете да прочетете тук.

29 март 2023 г.

Бюлетин ДАРИ СЕГА