Стела Гачевска, Изпълнителен директор

Стела Гачевска завършва Софийски Университет „Св. Климент Охридски” през 2007 г. с бакалавърска степен по Психология, а през 2010 г. получава магистърска степен по Клинична и консултативна психология. Стела говори английски, френски и руски език и има предишен професионален опит като учител по английски език и като специалист човешки ресурси.

Присъединява се към екипа на фондацията през 2009 г.  най-напред като социален работник и активно участва в стартирането и разработването на социалните услуги за деца в риск – създаването на Приют и Дневен център за деца от улицата е от успешните инициативи на "КОНКОРДИЯ", стартирани от Стела, под чието ръководство екипът за работа с деца се разраства и професионализира.

Професионалните цели на Стела са свързани с подобряване на качеството на услугите, насочени към деца и семейства в риск, повишаване успеваемостта по индивидуалните случаи и разширяване сферата на дейности и обхвата на услугите в полза на децата. Стела е ангажирана и в планирането на нови проекти, насочени към подкрепа на деца, юноши и семейства, а от 2016 г. тя поема цялостното ръководство на социално-педагогическите програми и проекти на фондация „Конкордия България”.

Facebook YouTube