В структурата на фондация „Конкордия България“ са обособени следните профилирани екипи:

ЕКИП ЗА РАБОТА С ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА

Услугите се управяват от ръководител и екипът се състои от  социални работници и сътрудници социална работа, подкрепяни от психолог, медицински специалист, трудотерапвт и доброволци. Екипът е ангажиран в предоставянето на трите социални услуги за пълнолетни младежи от 18 до 35 г. – Център за временно настаняване (ЦВН), Център за социална рехабилитация и интеграция ( ЦСРИ) и Наблюдавано жилище (НЖ).

За контакти:

Тел.: 02/936-86-20

Мобилен: 0879-060-477

Имейл: zdravei@concordia.bg

ЦВН и ЦСРИ се предоставят в сградата на Социален и младежки център „Св. Константин”, а НЖ е „изнесено” в апартамент под наем в централната част на гр. София.


ЕКИП ЗА РАБОТА С ДЕЦА

Център за работа с деца на улицата "Посока" (ЦРДУ)

Услугата се управлява от ръководител и екипът  се състои от  социални работници, сътрудници „Социални дейности”, възпитатели,  психолог, медициски специалист, подкрепяни от педагози, арт-терапевти и други специалисти, ангажирани в осигуряването на адекватна грижа и стимулираща програма за децата.

За контакти:                    

Тел.: 02/936-86-20

Мобилен: 0879-060-481

Имейл: crdu.posoka@concordia.bg 

Услугата ЦРДУ се предоставя в сградата на Социален и младежки център „Св. Константин”, в гр. София, ул. „Павлина Унуфриева“ № 4.

 

Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ)

Услугата се управлява от ръководител и екипът е муслтидисциплинарен – социални работници, сътрудник „Социални дейности”, логопед, психолог, трудотерапевт, медицински специалист,  подпомагани от педагози и други външни специалисти. 

За контакти:                    

Тел.: 02/992 40 95

Мобилен: 0877-782-774

Имейл: csri@concordia.bg 

ЦСРИ се предоставя в сграден фонд на Столична община в кв. „Захарна фабрика”, бл. 48 А, ет. 3,   гр. София.

 

Преходно жилище за деца и младежи

Услугата се управлява от ръководител и екипът се състои от социални работници и сътрудници „Социални дейности”, подкрепяни от психолог, педагог, медицински специалист, трудотерапевт и други специалисти, ангажирани в осигуряването на стимулираща програма за юношите и създаване на възможности за личностно развитие.

За контакти:                    

Тел.: 02/936-86-20

Мобилен: 0879--498-968

Имейл: ropotamo@concordia.bg

Услугата се предоставя в сградата на Социален и младежки център „Св. Константин”, в гр. София, ул. „Павлина Унуфриева“ № 4.

 

Център за настаняване от семеен тип за деца „Детска къща КОНКОРДИЯ”            

Услугата се управлява от ръководител и екипът се състои от социален работник, сътрудник „Социални дейности”, всеотдайни детегледачи, ангажирани в цялостната грижа за детската група и подкрепени от компетентни и мотивирани педагози и доброволци, съдействащи за осигуряването на богата програма и щастливо детство.

За контакти:

Мобилен: 0879-060-480

Имейл: cnst.kids@concordia.bg

Услугата се предоставя в уютна еднофамилна къща в гр. Божурище, обл. София


АДМИНИСТРАЦИЯ И СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

Финансов мениджър:

rositza.nikolova@concordia.bg

Административен мениджър:

julia.yordanova@concordia.bg          

Управител сграда:

miroslav.buchkov@concordia.bg

Facebook YouTube