Кои сме ние?

Фондация „Конкордия България“ е част от мрежата на организацията в обществена полза „Конкордия Социални проекти“ с дейност в България, Румъния (от 1991 г.), Република Молдова (от 2004 г.) и Австрия (от 2016 г.) и офиси в Австрия и Германия (от 2016 г.).

Първият проект на фондацията в България се реализира през 2008 г. в рамките на Социален и младежки център „Св. Константин” - комплекс от социални услуги в подкрепа на деца и младежи от рискови групи. През 2014 се реализират и първите ни изнесени социални проекти – Център за настаняване от семеен тип и Наблюдавано жилище.

Днес фондация "Конкордия България" управлява няколко различни типа социални услуги - дневни (две от които са делегирани от държавата чрез договор със Столична община), консултативни и резидентни, също мобилна работа сред маргинализирани общности, както и две собствени социални предприятия. 

 

Facebook YouTube