За нас

Фондация "Конкордия България"
Социален и младежки център "Св. Константин"
ул. "Павлина Унуфриева" №4
София 1510

Т + 359 2 936 86 20
Е bulgaria@concordia.bg
W www.concordia.bg

Фондацията е регистрирана в Софийски градски съд през 2007 г.

Ръководство:
Стела Гачевска, Изпълнителен директор


Банкова сметка в лева: Райфайзенбанк (България) ЕАД
IBAN: BG15RZBB91551060688012
Bic code: RZBB BGSF
Банкова сметка в евро: Райфайзенбанк (България)ЕАД
IBAN: BG03RZBB91551460688001
Bic code: RZBB BGSF

Годишният финансов отчет на Фондацията ежегодно се проверява от независима сертифицирана одиторска компания.

Фондация "Конкордия България" е пълноправен член на Национална мрежа за децата, на Федерацията на социалните сдружения в България, на Националния алианс за социална отговорност и на Форум Социални предприятия.

Facebook YouTube