На 10.05.2017 г. в Социален и младежки център „Св. Константин“ се проведе обучение по "Първа долекарска помощ при спешни състояния" за служителите на фондация "Конкордия България". То се проведе благодарение на партньорството ни с Факултета по обществено здраве към Медицински Университет - София.

Благодарим на водещата Анушка Димитрова за интересната програма, полезната практическа част и безценните примери от дългогодишната ѝ практика!

Facebook YouTube