Мобилна социална работа

Мобилната работа в контекста на предоставянето на социални услуги предлага уникална възможност за изнасяне на дейностите извън границите на социалния център и възможност за достигане на много хора в нужда. Посредством мобилност и разнообразие при избора на терените екипът успява да промотира нашата работа и да засвидетелства внимание и човешко отношение към всеки, който изпитва необходимост.

Мобилната работа е част от социално-педагогическата програма на екипа на фондация „Конкордия България“; деца и семейства от маргинализирани райони в гр. София се обхождат почти ежедневно и в рамките на тези посещения получават съдействие за достъп до медицинска грижа, посредничество пред институции, логистична подкрепа и консултации по различни проблеми, а при възможност и материална помощ (храна, дрехи и лекарства).

Хора, идентифицирани в хода на мобилната работа, като възможни бенефициенти на нашите услуги, получават покана и възможност да посетят Социален и младежки център „Св. Констнатин“ в така наречените „дни на отворени врати“ и да се запознаят на място с предоставяните социални услуги.

Отворени врати

Четири пъти в седмицата Социален и младежки център „Св. Констнатин“ отваря врати за лица, деца и семейства, които не са регистрирани като постоянни ползватели на услугите. По този начин се осигурява достъп на голям брой нуждаещи се от целевата група до сградата: тук могат да се изкъпят, преоблекат с чисти дрехи, нахранят и да бъдат консултирани относно проблеми от различно естество. Гостите на центъра имат възможност да станат постоянни потребители на услугите ни, предвид потребностите и преценка на екипа.

„Отворени врати” за деца и семeйства – всеки понеделник и четвъртък от 09:00 до 13:00 ч.

 

„Отворени варти” за пълнолетни младежи (18-35 г.) – всеки вторник и петък от 18:00 до 21:00 ч.

BGBGROROMDMDATATDEDE
Maestro, MasterCard, Visa, American Express, Discover, Bank

Facebook YouTube